bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu

Inspektorze Ochrony Danych Osobowych


INSTRUKCJA

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) dane inspektora po jego wyznaczeniu należy zamieścić na stronie internetowej lub jeżeli nie jest prowadzona w sposób ogólnodostępny w placówce np. poprzez wywieszenie na tablicy.

W podstawach prawnych prosimy o uzupełnienie numeru i daty zarządzenia Dyrektora wyznaczającego inspektora ochrony danych osobowych.

Przesyłamy więc Państwu poniższy tekst do umieszczenia (wklejenia) na stronę internetową.


Proponowany tytuł nowej zakładki na stronie internetowej: Inspektor Ochrony Danych


Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych


Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Gminy Tłuszcz – Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu
Sebastian Kępka

e-mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Zarządzenie nr 61A Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu z dnia 05.06.2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu.Opublikował: Andrzej Powierża
Publikacja dnia: 18.06.2018
Podpisał: Dyrektor Sp
Dokument z dnia: 18.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 342