bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Gminy Tłuszcz – Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu
Sebastian Kępka

e-mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Zarządzenie nr 61A Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu z dnia 05.06.2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu.Opublikował: Andrzej Powierża
Publikacja dnia: 18.06.2018
Podpisał: Dyrekto SP
Dokument z dnia: 18.06.2018
Dokument oglądany razy: 2 268